Sissejuhatus

Finantsjuhtimine


Finantsjuhtimine keskendub peamiselt kolme liiki otsustele:

  • rahavoogude juhtimisega seotud otsused, mis määravad kuidas juhtida ettevõtte finantsressursse kõige efektiivsemal viisil;
  • investeerimisotsused - milliseid tegevusi finantseerida;
  • finantseerimisotsused - kuidas neid tegevusi finantseerida.