Turusuhtarvud


Turusuhtarve (market ratios) kasutatakse ettevõtte turuväärtuse ja investeeringu tulususe analüüsimiseks. Põhiliselt kasutatakse järgmisi suhtarve:

  1. puhaskasum aktsia kohta;
  2. turuhinna-kasumi suhtarv;
  3. turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv;
  4. turuhinna-müügi suhtarv;
  5. dividendide väljamaksekordaja;
  6. dividenditootlus.

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

Puhaskasum aktsia kohta (earnings per share - EPS) näitab kasumit ühe lihtaktsia kohta. EPS leitakse järgmise valemiga:

$$Puhaskasum\; aktsia\; kohta \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Puhaskasum-Eelisaktsia\; dividendid}{Kaalutud\; keskmine\; lihtaktsiate\; arv}$$


Turuhinna-kasumi suhtarv (P/E)

Turuhinna-kasumi suhtarv (price-to-earnings ratio - P/E, PER) näitab ettevõtte aktsia turuhinna ja puhaskasumi aktsia kohta suhet. P/E suhtarvu kasutatakse kiire hinnangu andmiseks, kas ettevõtte aktsiad on "õiglaselt" hinnatud. P/E leitakse järgmise valemiga:

$$P/E \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Aktsia\; turuhind}{EPS}$$


Üldiselt peetakse normaalseks P/E suhtarvu väärtuseks väärtust vahemikus 10-20.

Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv (P/B)

Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv (P/B) (price-to-book ratio - P/B; market-to-book ratio; price-to-equity ratio) näitab ettevõtte aktsia turuhinna ja lihtaktsia bilansilise väärtuse suhet. P/B leitakse järgmise valemiga:

$$P/B \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Aktsia\; turuhind}{Aktsia\; bilansiline\; väärtus}$$


Seda suhtarvu kasutatakse tihti pankade võrdlemiseks.

Turuhinna-müügi suhtarv (P/S)

Turuhinna-müügi suhtarv (price-to-sales ratio - P/S) näitab kui kõrgelt väärtustatakse aktsiaturul ettevõtte müügitulemust.

$$P/S \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Aktsia\; turuhind}{Müük}$$


Dividendide väljamaksekordaja

Dividendide väljamaksekordaja (dividend payout ratio) näitab, kui suure osa kasumist maksab ettevõte aktsionäridele välja ning kui suure osa jätab investeeringuteks. Selle näitaja põhjal saab hinnata, kas tegemist on pigem dividendi- või kasvuaktsiaga. Dividendide väljamaksekordaja leitakse valemiga:

$$Dividendide\; väljamaksekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{DPS}{EPS}$$


DPS — viimase aasta väljamakstud dividendid aktsia kohta.

Dividenditootlus

Dividenditootlus (dividend yield; dividend-price ratio) näitab aktsia kohta väljamakstud divide ja aktsiahinna suhet. Dividenditootlus leitakse valemiga:

$$Dividenditootlus \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{DPS}{Aktsia\; turuhind}$$


Vaata ka: