Finantseerimine


Finantseerimine (financing) on ettevõtte põhitegevuse, projektide ning investeeringute rahastamine. Finantseerimiseks võib kasutada võõrkapitali (debt) või omakapitali equity.

Peamised võõrkapitaliga finantseerimise allikad on:

Peamised omakapitaliga finantseerimise allikad on:

  • omavahendid;
  • eelmiste perioodide jaotamata kasum;
  • investorite kaasamine (raising capital)

Omakapitaliga finantseerimise käigus investorite kaasamine jaotatakse ettevõtte arengufaasist lähtuvalt tihti järgmisteks etappideks (stages; rounds):

  1. alginvesteering äriidee faasis (pre-seed funding) - sageli suurusjärgus 2500 - 50 000 eurot; finantseerimisallikateks on enamasti asutajate, nende sugulaste ja tuttavate säästud (FFF – friends, family, fools); võimalik on ka ettevõtlustoetuste kaasamine;
  2. seemnefaas (seed capital; seed funding) - sageli suurusjärgus 50 000 - 500 000 eurot ning sageli on investoriteks nn äriinglid (angel investors) aga ka riskikapitalifondid (venture capital funds), kusjuures investeeritakse kas otse omakapitali või vahetusvõlakirjadesse (convertible bonds); investeeringu eesmärgiks on enamasti toote või teenuse prototüüpimine ning ärimudeli tõestamine;
  3. stardifaas (early stage investment; start-up funding) - sageli suurusjärgus 2 - 20 miljonit eurot; investeerivad äriinglite sündikaadid, riskikapitalistid, era- ja riiklikud riskikapitalifondid, harvem ka strateegilised investorid; investeeringu eesmärgiks on enamasti tootearendus, turule sisenemine ning tegevuse laiendamiseks valmistumine.
  4. kasvufaas (later stage investment; growth funding) - koosneb enamasti mitmest ringist (round), millest igaüks moodustab sageli 5 - 20 miljonit eurot; investoriteks on enamasti riskikapitalistid, strateegilised investorid ning tihti kaasatakse ka võõrkapitali (laen, võlakirjad);investeeringu eesmärgiks on laienemist toetavate turustamiskulude katmine ning tootmismahtude suurendamine või teenuse arendamine;
  5. laienemise faas (expansion) - selles faasis tihti riskikapital väljub investeeringust; ettevõttesse investeerivad strateegilised investorid, erakapitaliinvestorid (private equity), võib toimuda aktsiate esmane emissioon börsil (IPO – initial public offering) või ettevõtte väljaost tegevjuhtkonna poolt (MBO - management buy-out), viimane on tihti samal ajal ka võimendatud väljaost (LBO – leveraged buyout); enne IPO või MBO-d võidakse korraldada ka vahefinantseerimine (mezzanine financing) või sildfinantseerimine (bridge financing).

Mistahes finantseerimisvõimaluste vahel valiku tegemisel on oluline kapitali hind. Omakapitali peetakse üldjuhul alati kallimaks, kui võõrkapitali.