Diskonteeritud tasuvusaeg


Vahel kasutatakse tavalise tasuvusaja asemel diskonteeritud tasuvusaega. See meetod erineb tavalisest tasuvusajast üksnes selle poolest, et tulevukus saadavad rahavood enne diskonteeritakse ning alles seejärel leitakse tasuvusaeg.

Ka antud meetodiga langetatakse projekti vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta otsus selle alusel, kui kiiresti projekti kulud saavad kaetud. Esmapilgul tundub diskonteeritud tasuvusaja kasutamine ahvatlev, kuid ka see meetod on kontseptuaalselt vale, sest ei arvesta rahavoogudega, mis laekuvad pärast tasuvusaega.

Rahavoogude diskonteerimiseks kasutame iga rahavoo diskonteerimiseks nüüdisväärtuse valemit:

$$Diskonteeritud\; rahavoog=Tegelik\; rahavoog\times \frac {1,00}{(1+r)^{t}}$$


r— diskontomäär;
t— perioodide arv.

Pärast rahavoogude diskonteerimist saab kasutada juba tavalist tasuvusaja valemit:

$$Tasuvusaeg \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} a + \frac{\left |C_{a} \right |}{C_{b}}$$


a— aastate arv, mille jooksul on kumulatiivne rahavoog (rahavoogude summa) negatiivne;
|Ca|— kumulatiivse rahavoo absoluutväärtus perioodi a lõpus;
Cb— kumulatiivne rahavoog pärast perioodi a.

Diskonteeritud tasuvusaja eelised ja puudused

Eelised

  • Diskonteeritud tasuvusaeg on usaldusväärsem kui tavaline tasuvusaeg kuna see arvestab raha ajaväärtusega.

Puudused

  • Meetod ignoreerib rahavooge, mis laekuvad pärast tasuvusaja ületamist.

Pange tähele! Kui projekti NPV on negatiivne, siis ei teeni projekt alginvesteeringut kunagi tagasi.