Samaväärne aastane kulu (EAC)


Samaväärne aastane kulu (equivalent annual cost — EAC) on vara omamise, käitamise ja hooldamise iga-aastane kulu üle kogu vara kasuliku eluea. EAC arvutatakse jagades projekti NPV annuiteedi nüüdisväärtuse faktoriga:

\begin{align} EAC &= \frac {NPV}{A_{t,r}},\; kus \\ A_{t,r} &= \frac {1-\frac{1}{(1+r)^{t}}}{r} \end{align}


At,r— annuiteedi nüüdisväärtuse (PVA) faktor;
r— diskontomäär (näiteks kapitali kaalutud keskmine hind);
t— perioodide arv.

EAC-d kasutatakse sageli kapitali eelarvestamisel, kui on vaja otsustada ebavõrdse elueaga investeerimisprojektide üle. Kuid projekte võrreldes peab nende riskitase olema võrdne, vastasel korral ei tohiks EAC-d kasutada. EAC on eelistatud meetod pigem inseneriteaduste valdkonnas, samas, kui raamatupidajad eelistavad nüüdispuhasväärtuse (NPV) analüüsi.

Näide 1

Oletame, et AS-i Tuuslar & Linda tootmisjuht Olev plaanib seadme väljavahetamist. Uus seade maksab 9 miljonit eurot ning hoolduskulud on igal aastal 8 aasta jooksul 1 miljon eurot. Kaheksandal aastal saaks seadme müügist 2 miljonit eurot. Praegu kasutusel oleva vana seadme hoolduskulud kasvavad igal aastal (tuh. eur):

Aasta Hooldus Müük
0 0 4000
1 1000 2500
2 2000 1500
3 3000 1000
4 4000 0

Praegune seade peaks vastu veel neli aastat. Kui ettevõtte finantsjuht Sulev kasutab diskontomäära 15%, siis millal tuleks seade välja vahetada?

Uue seadme EAC (tuh. eur):

\begin{align} PV_{costs} &= 9000+1000\times A_{0,15}^{8}-\frac{2000}{(1,15)^{8}}= \\ &=9000+1000\times 4,4873-\frac{2000}{(1,15)^{8}}= \\ &=12833 \\ \\ EAC &=\frac{PV_{costs}}{A_{0,15}^{8}} =\frac{12833}{4,4873} = 2860 \end{align}


Leiame vana seadme kulud (EAC), kui seadet hoida veel üks aasta:

\begin{align} PV_{costs} &= 4000+\frac{1000}{1,15}-\frac{2500}{1,15}= 2696\\ \\ FV_{costs} &= 2696\times 1,15 = 3100 \end{align}


Uue seadme ülalpidamiskulud aastas jäävad samaks — 2,860 miljonit eurot. Vana seadme kulud järgmise aasta lõpus on aga juba 3,100 miljonit eurot. Seega tuleks vana seade viivitamatult välja vahetada.