Koosta töötajale palgateatis* ja laadi enda arvutisse. Tasuta.
_______________________
* TLS §28 lg 2 p 12 kohustab tööandjat andma töötaja nõudmisel teatise töötajale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta.

Alustamiseks sisesta lihtsalt väljadele andmed ning kui väljad täidetud, vajuta "Salvesta PDF". Teenusepakkuja ei salvesta sisestatud andmeid vaid töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik palgateatise koostamiseks.


Tööandja *
Töötaja *
Isikukood 
 
Kuupäev 
*

Arvestatud


Tasu liik
*
 
Aeg
 
Ühik
 
Ühiku hind
 
Summa
*
 

Summa kokku
Valuuta 

Kinni peetud 


EUR 
 
Kogumispension (II sammas)
Töötuskindlustusmakse (töötaja)
Tulumaks

Netotöötasu

Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse (tööandja)

Tööandja kulu kokku (palgafond)


Tasumisele kuuluv töötasu 0.00 EUR
 

Seaded


  
 
 
      Maksuvaba tulu summa   €