Keskmine arvestuslik tulusus (ARR)


Keskmise arvestusliku tulususe (average accounting return - AAR; accounting rate of return - ARR) leidmiseks jagatakse projekti keskmine aruandeperioodi kasum enne intressikulusid ja makse (EBIT) investeeringu keskmise raamatupidamisväärtusega:

$$ARR \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{\overline{EBIT}}{Keskmine\; raamatupidamisväärtus}$$


Vaatamata oma puudustele väärib ARR tähelepanu, sest on laialdaselt kasutusel.


Näide 1

Oletame, et käsitööhamburgereid pakkuva tänavatoidurestorani finantsjuht Peeter on kahevahel, kas investeerida uude burgerikioskisse või mitte. Kioski avamiseks vajalik investeering on 1 000 000 eurot. Kiosk peab vastu umbes viis aastat. Pärast seda on ta vaja täielikult lammutada või ümber ehitada. Esimese aasta müügiprognoos on 500 000, maksude-eelne rahavoog peale kulude mahaarvamist on 300 000 eurot. Järgmisel aastal on oodata kulude vähenemist ja müügi suurenemist (vt. tabel), nii et rahavoog on 433 333. Ülejäänud aastate rahavood on vastavalt 300 000, 200 000 ja 100 000 eurot. Amortisatsiooni arvutatakse võrdsetes osades (200 000 eurot).

Aasta 1 2 3 4 5
Tulu 500 000 600 000 400 000 300 000 200 000
Kulu -200 000 -150 000 -100 000 -100 000 -100 000
Maksueelne rahavoog 300 000 450 000 300 000 200 000 100 000
Põhivara kulum -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
EBIT 100 000 250 000 100 000 0 -100 000

Esmalt leiame projekti keskmise kasumi enne intresse ja makse:

$$\overline{EBIT} \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \left[\frac{100000+250000+100000+0\;–100000\;}{5}\right] \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} 70000$$


Seejärel leiame investeeringu keskmise raamatupidamisväärtuse:

$$\overline{I} \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \left[\frac{1000000+800000+600000+400000+200000+0\; }{6}\right] \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} 500000$$


Viimaks leiame keskmise arvestusliku tulususe:

$$ARR \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{70000}{500000}=14\%$$


Kui Peeter on seadnud eesmärgiks kõrgema ARR-i, siis tuleb projekt tagasi lükata. Kui aga madalama, siis vastu võtta.

ARR-i eelised ja puudused

Eelised

  • ARR-i on lihtne arvutada;

Puudused

  • ARR-i arvutamise aluseks on raamatupidamise andmed, mitte tegelikud rahavood;
  • Meetod ignoreerib raha ajaväärtust;