Kapitali kaalutud keskmise hinna kalkulaator


Lähteandmed


Omakapitali hind (rE)
 %
Omakapital (E)
Võõrkapitali hind (rD)
 %
Võõrkapital (D)
Ettevõtte tulumaksumäär (t)
 %

Tulemus


Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC):
  %


\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}