Omakapitali tootluse kalkulaator (DuPonti mudel)


DuPonti mudel jagab omakapitali tootluse (ROE) kolmeks osaks:

  1. tegevuse efektiivsus;
  2. varade kasutamise efektiivsus ning;
  3. finantsvõimendus.

Lähteandmed


Puhaskasum  ×  Realiseerimise netokäive  ×  Varad kokku  = Omakapitali tootlus (ROE)
 %
Realiseerimise netokäive Varad kokku Omakapital

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja Finants­võimendus ROE
0.27  ×  0.16  ×  2.06  = 8.65 %

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja ROA
0.27  ×  0.16  = 4.19 %