Nüüdispuhasväärtuse kalkulaator (NPV)


Lähteandmed

Diskontomäär  %
Periood  aasta(t)

Aasta Sissetulev
rahavoog
Alginvesteering/
Väljaminev
rahavoog
Netorahavoog Diskonteeritud rahavoog
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  Sissetulek
kokku
Väljaminek
kokku
Netorahavoog kokku
Kokku

Tulemus

Nüüdis-puhasväärtus (NPV)
Kasumiindeks (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}