Sisemise tasuvusmäära kalkulaator (IRR)


Lähteandmed

Netorahavoogude arv

Ajahorisont (aastates) Sissetulev
rahavoog
Alginvesteering/
Väljaminev
rahavoog
Netorahavoog
  Sissetulek
kokku
Väljaminek
kokku
Netorahavoog kokku
Kokku

Tulemus

Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$