Finantsvarade hindamise mudel - CAPM kalkulaator


Lähteandmed


Riskivaba intressimäär (rf)
 %
Investeeringu beetakordaja (βi)
Võrdlusindeksi oodatav aastane tulumäär (E(rm))
 %

Tulemus

Investeeringu oodatav aastane tulumäär (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$